slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

OBVESTILO

Spoštovani starši in skrbniki,
Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
Odlok, ki začne veljati 8. 11. 2021 med drugim vsebinsko opredeljuje tudi izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), izvajanje testiranja, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov, začasno omejevanje zbiranja ljudi, začasno omejevanje izvajanja javnih in kulturnih prireditev ter drugo.

V sporočilu katerega vam pošiljamo želimo pojasniti nekaj vsebin, ki se neposredno nanašajo na izvajanje vzgojno izobraževalnega programa v Glasbeni šoli Zagorje ob Savi, in sicer:
1. Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitne maske iz blaga niso več dovoljene. 
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

2. Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za: 
a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 
b) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, 
c) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, 
d) učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta.

3. Srečanja s starši, roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale na daljavo. Če pa so nujno potrebni osebni stiki, vas prosimo, da se najavite pri učitelju. Vstop v šolski prostor je dovoljen le najavljenim staršem in skrbnikom, pri čemer je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

4. Nastopi se bodo izvajali po prilagojenih pogojih, in sicer bo med poslušalci potrebno zagotoviti eno sedišče prosto. Obvezna pa je tudi uporaba zaščitnih mask in izpolnjevanje pogoja PCT.
* * * * *
Glede na številna vprašanja staršev glede obiskovanja pouka v glasbeni šoli v primeru, da ima otrok v OŠ odrejeno karanteno, JE PA POLNO CEPLJEN ali JE PREBOLEVNIK vas obveščamo, da v tem primeru otrok lahko obiskuje pouk v GŠ. 

Upamo, da vam bodo zapisane informacije v pomoč. V kolikor imate dodatna vprašanja nam lahko pišete na e-naslov ravnateljica@gszagorje.si

Lepo vas pozdravljamo ter se vam zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje. 
Srečno in ostanete zdravi, 
Kolektiv Glasbene šole Zagorje ob Savi in ravnateljica Metka Podpečan,