slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

Predšolska glasbena vzgoja

logo_glasbena_lezec_kot_utrip_srca-1 copy

Dober dan, dragi petletniki!

Čeprav še ne hodite v osnovno šolo, so za vas vrata glasbene šole že odprta. In če boste pridno prepevali in se igrali različne glasbene igrice, boste ob zaključku leta dobili posebno pohvalo s podpisom in žigom glasbene šole.

V šolskem letu boste:

 • spoznali in se naučili okrog 10 otroških pesmic,
 • spoznali 5 – 10 ritmičnih besedil,
 • ob petju pesmi igrali na otroška glasbila,
 • si izmišljali kratke pesmice,
 • pozorno poslušali zvočne primere,
 • svoji sestrici ali bratcu znali razložiti izraze: glasba, pevec, pevski zbor, zborovodja, poslušalec, glasbilo/inštrument, rajanje, nastop, ples in ločili pojme: daljši – krajši, glasnejši – tišji, hitreje – počasneje in še kaj.

Skozi vse leto se bo trudila glasbene urice narediti prijetne in zanimive učiteljica Špela Koprivšek.

Pomen PGV je v tem, da petletnemu otroku omogoča bolj intenzivno in sistematično glasbeno vzgojo že v predšolskem obdobju. Otrok razvija svoje glasbene sposobnosti skozi igro. Program PGV traja eno leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut, in sicer ob torkih od 16.30 do 17.15.

Starost učencev je 5 let. Pred vpisom ni preizkusa glasbenih sposobnosti.

Učenci se po zaključku PGV lahko vpišejo v program GLASBENA PRIPRAVNICA.

Temeljni standardi znanja ob zaključku šolskega leta

 • Znajo, skladno s svojimi sposobnostmi, zapeti do 10 otroških pesmi,
 • Ob petju razvijajo osnovne elemente pevskega dihanja, čiste intonacije in izgovorjave,
 • Znajo 5-10 ritmičnih besedil,
 • Ob petju igrajo na otroška glasbila,
 • Ustvarjajo glasbene in druge vsebine,
 • Pozorno poslušajo zvočne primere,

Razlikujejo pojme

 • Daljši-krajši
 • Višji-nižji
 • Glasnejši-tišji
 • Hitreje-počasi
 • Poznajo glasbene izraze:
 • Glasba
 • Pevec
 • Pevski zbor
 • Zborovodja
 • Poslušalec
 • Glasbilo/inštrument
 • Rajanje
 • Zapoj/izrekaj
 • Nastop
 • Ples (Ministrstvo za šolstvo in šport, izobraževalni program glasbena pripravnica)

Priporočena literatura

 • Predšolska glasbena vzgoja
 • TRATAR, M. Predšolska glasbena vzgoja. Učbenik z elementi delovnega zvezka. Ljubljana: Debora.

Učitelji

Urnik – 2021/22

torek, 16.00 do 16.45

Kategorije: