slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

Solfeggio

logo_glasbena_lezec_kot_utrip_srca-1 copy

 Učenci glasbene šole z zaključenimi šestimi letniki nauka o glasbi, lahko svoje izobraževanje v glasbeni šoli nadaljujejo ne le pri inštrumentu, temveč tudi pri predmetu Solfeggio. Opravljena dva razreda predmeta solfeggio omogočata učencu potrdilo o opravljeni višji stopnji glasbene šole.

Solfeggio predstavlja nadgradnjo šestih letnikov nauka o glasbi. Glasbeni pojmi, ki naj bi jih učenci usvojili v predvidenih dveh šolskih letih so zvečani in zmanjšani intervali do oktave, sinkopa, triola, duola, taktovski načini s ternarno delitvijo v hitrem tempu, prepoznavanje alteracij kot prehajalni ali menjalni ton, kromatično, celotonsko lestvico ter utrjevanje znanj o obrnitvah intervalov in akordov.

Učitelji

Kategorije: