slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

ZAČETEK POUKA

Spoštovani starši in dragi otroci,
začenja se novo šolsko leto. Z njim pa tudi težko pričakovana selitev Glasbene šole Zagorje v nove prostore. Tako bomo od jutri (1. 9.) dalje pouk glasbe in plesa opravljali v novi, prostorni in sodobno opremljeni glasbeni šoli na Kolodvorski cesti 2.
Izjemno se veselimo srečanja srečanja z vami, saj komaj čakamo, da vam pokažemo, kako lepo in prostorno šolo imamo. Kdaj se bomo z učenci srečali prvič, vas bodo danes tokom dneva obvestili naši učitelji. Prav tako vas bodo učitelji seznanili z urniki.
Sicer pa bomo šolsko leto skladno z navodili MIZŠ začeli po modelu B. To pomeni, da se vsi učenci izobražujejo v glasbeni šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov, še posebej pri dejavnostih, ki veljajo kot bolj tvegane za prenos okužbe. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na natančno evidentiranje učencev pri izvajanju dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov.
Ob tem bo ob vstopu v šolo skladno z okrožnico MIZŠ potrebno zadostiti pogojem PCT. »Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojnoizobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.«
Šola vodi evidenco po datumih vstopov v prostore šole, ki jo uniči po 14 dneh.
Želimo vam mirno, zdravo in uspešno novo šolsko leto,
Kolektiv Glasbene šole Zagorje in ravnateljica Metka Podpečan