slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

Odpis dolgov

Spoštovi starši in skrbniki!

 Obveščamo Vas, da je v okviru Občine Zagorje ob Savi tudi glasbena šola vključena v projekt, ki najšibkejšim omogoča enkraten odpis dolgov za boljše izhodišče v jutrišnji dan.

Vloga za odpust dolgov mora biti oddana na ustreznem obrazcu, ki ga lahko upravičenci dvignete na vložišču Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali na spletni strani občine www.zagorje.si – OBRAZCI in VLOGE. Povezava – http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=3858.

Upravičenci, ki izpolnjujete pogoje za odpust dolgov iz naslova neplačila prispevka staršev za izobraževanje (šolnina), lahko izpolnjeno vlogo za odpust dolga, od 25.8.2015 do 31.10.2015, prinesete osebno ali pošljete na naslov GŠ Zagorje.
Dogovore o odpustu dolga z upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za odpust dolga, bomo pričeli sklepati po poteku obdobja, v katerem je mogoče oddati vlogo za odpust dolga, tj. po 31.10.2015 oz. najkasneje do 31.01.2016.
 Prijazen pozdrav!


 Glasbena šola Zagorje

Dodaj odgovor