slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

Nauk o glasbi

logo_glasbena_lezec_kot_utrip_srca-1 copy

1. razred

Učenci prvega razreda nauka o glasbi, stari sedem let, od lažjih zaposlitev postopoma prehajajo na zahtevnejše. Pri petju že spoznavajo fonomimiko in solmizacijske zloge, kar je osnova za kasnejši notni zapis, ki postopoma z grafičnega zapisa prehaja na standardni notni zapis in izvajanje zahtevnejših tonskih zvez v okviru enkrat črtane oktave. Učenci uganjujejo, prepoznavajo in dopolnjujejo krajše melodične vsebine ter tako skozi igro pridobivajo glasbeno teoretična znanja.

2. razred

Učenci drugega razreda nauka po glasbi se postopno uvajajo v petje, slušno prepoznavanje in usvajanje tonskih odnosov. Ob petju pesmic se učenci navajajo na branje notnih zapisov, petje s tonsko abecedo ter solmizacijskimi zlogi in skušajo že sami estetsko oblikovati glasbene vsebine. Analitično poslušajo krajša glasbena dela in prepoznajo obravnavane inštrumente. poznajo, razumejo in uporabljajo že zahtevnejše glasbene pojme (basovski ključ, predznaki, predtakt, pol- in celotonske razdalje med toni, durova lestvica, oznake za tempo, dinamiko in agogiko…).

3. razred

Učenci se z različnimi dejavnostmi aktivno vključujejo v učni proces: dopolnjujejo naloge, izvajajo, uganjujejo, prepoznavajo, rešujejo… Svoje znanje o inštrumentih še razširijo, saj spoznajo redkejše pa vendar ne redke različice pihal, trobil, brenkal in inštrumentov s tipkami. Zaznajo, izvajajo in zapišejo intervale prima, sekunda in terca, spoznajo enharmonične tone, znake za podaljšanje tona, durove lestvice, durov tetrakord, kvintni krog…

4. razred

Ob analitičnem poslušanju glasbenih primerov oblikujejo pozitiven odnos do glasbene zakladnice, spoznavajo oblikovne značilnosti in zakonitosti. Učenci četrtega razreda nauka o glasbi naj bi spoznali, razumeli in uporabljali ritmični posebnosti triolo in sinkopo, osminko s piko kot punktirano notno vrednost, molovo lestvico v vseh treh oblikah ter tetrakorde v molovih lestvicah, nenazadnje pa spoznali še sozvočja ter prepoznali in zapisovali kvintakorde v osnovnih oblikah.

5. razred

Temeljni vsebinski del pouka v petem razredu nauka o glasbi zajema sinteza melodike in ritma ter vzgoja harmonskega občutka bodisi ob spremljavah, večglasnem petju ali ustvarjanju spremljav za skladbe. Učenci se srečajo z mešanimi taktovskimi načini, z obrnitvami intervalov ter durovaga in molovega kvintakorda, spoznajo vse molove lestvice in z njim molov kvintni krog. Znanje o sozvočjih pa nadgradijo s četverozvokom, dominantnim septakordom.

6. razred

Učenci zaključnega razreda nižje glasbene šole iz predmeta nauk o glasbi svoje glasbeno teoretično znanje le še izpopolnjujejo. Zapisujejo že melodične vsebine v obravnavanih
tonalitetah in ritmične vsebine v obravnavanih taktovskih načinih. Lestvične intervale do oktave zaznajo in zapišejo, dominantni septakord pa spoznajo še v vseh njegovih obratih.

Učitelji in govorilne ure

Urnik – 2020/21

RAZRED DAN URA
1.

 

Torek 13.45 – 14.45  1. a
Torek 15.00 – 16.00  1. b
   
2.

 

Sreda 13.45 – 14.45  2. a
Sreda

Sreda

15.00 – 16.00  2. b

16.15 – 17.15  2. c

3. Petek 14.00 – 15.00  3. a
Petek 15.15 – 16.15  3. b
4. Ponedeljek 13.45 – 14.45  4. a
Ponedeljek 14.45 – 15.45  4. b
5. Ponedeljek 17.00 – 18.00  5. a
Četrtek 13.45 – 14.45   5. b
6. Ponedeljek 18.00 – 19.00  6. a
Četrtek 14.45 – 15.45  6. b
SOLFEGGIO I
Četrtek 16.00 – 17.00
SOLFEGGIO II
Sreda 17.00 – 17.45

Učitelji: Špela Koprivšek (1. do 3. razred NGL), Nina Skebe (4. do 6. razred NGL), Klemen Benko (SOLFEGGIO I in II)

Kategorije: