slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

Petje

Foto: Tomaž Zupan Photography

Prav tako kot se učimo  igranja na inštrument, se moramo tudi petja naučiti pravilno. Pri govoru in petju uporabljamo  glasilki,  za kateri bi lahko zapisali, da sta  najstarejši  inštrument. Zato  bi lahko rekli, da na nek način znamo peti vsi. Nekateri slabše, drugi boljše, nekateri pa se že rodijo »z lepim glasom«. Slednjim  pravimo »naturščki«. Ponavadi si, ko pojemo, ne belimo glave, kako pravilno peti in dihati vendar enostavno pojemo tako, kot čutimo in najbolje znamo. Vendar je učenje pravilnega dihanja in vokalne tehnike (petje s prepono, artikulacija, dinamika, intonacija – čistost tona, uporaba resonančnih prostorov, dikcija, …) zelo pomembni za vse, predvsem pa za tiste, ki že veliko prepevate ali bi si to še želeli. Bodisi solistično ali pevskih zborih, vokalnih skupinah, zabavni in jazz glasbi. Zato je učenje petja na nižji stopnji namenjeno vsem tistim, ki imate veselje do petja in bi se radi le-tega naučili pravilno. Pogoji za vpis in učenje petja so: končana mutacija, biološka zrelost, zdrav pevski organ ter  uspešno opravljen sprejemni izpit, kjer preverimo melodični in ritmični glasbeni posluh, spomin ter ritem.

– Katarina Perger

Učitelji

Kategorije: