slen
03 56 60 640info@gszagorje.siCankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi

Trobila

Foto: Tomaž Zupan Photography

Pozavna

Pozavna ima namesto ventilov za spreminjanje višine tona poteg, s katerim glasbenik z desno roko podaljšuje oz. skrajšuje cev, z levico pa na usta prislanja ustnik in drži instrument. Pozavno so iznašli sredi 15. stoletja. Ima sedem leg, čimbolj je izvlečen poteg, nižji je osnovni ton. Posebnost pozavne je, t.i. igranje glissanda/ drseče spuščanje ali naraščanje, ki zveni kot sirena. Najbolj običajna je tenorska pozavna, v orkestrih tudi basovska pozavna. Ima kotlast ustnik.

Primerna starost za učenje pozavne je odvisna od dolžine rok in razvitosti ritmično melodičnega posluha. Šolanje na nižji glasbeni šoli traja 4 oz. 6 let. Možnost vključitve v Otroški pihalni orkester, Mladinski pihalni orkester in simfonični orkester glasbene šole.

Pozavna ima namesto ventilov za spreminjanje višine tona poteg, s katerim glasbenik z desno roko podaljšuje oz. skrajšuje cev, z levico pa na usta prislanja ustnik in drži instrument. Pozavno so iznašli sredi 15. stoletja. Ima sedem leg, čimbolj je izvlečen poteg, nižji je osnovni ton. Posebnost pozavne je, t.i. igranje glissanda/ drseče spuščanje ali naraščanje, ki zveni kot sirena. Najbolj običajna je tenorska pozavna, v orkestrih tudi basovska pozavna. Ima kotlast ustnik.Primerna starost za učenje pozavne je odvisna od dolžine rok in razvitosti ritmično melodičnega posluha. Šolanje na nižji glasbeni šoli traja 4 oz. 6 let. Možnost vključitve v Otroški pihalni orkester, Mladinski pihalni orkester in simfonični orkester glasbene šole.

Rog

Za igranje roga učenec potrebuje dober posluh, saj ima rog med vsemi trobili največ alikvotnih tonov, zato je njegov zvok zelo bogat. Najstarejši rog je bil narejen iz živalskega roga, za njim je prišel lovski rog, ki je dal ime današnjemu francoskemu rogu, ki mu pri nas rečemo rog (horn, corno,cor…). Če bi raztegnili cev, bi bila dolga okrog 5 metrov. Enojni rog je uglašen v F, dvojni s kvartnim ventilom v F in B. Ventili na rogu se pritiskajo z levo roko, desna roka pa ima določen položaj v odmevniku. Ima lijakast ustnik. Rog je danes nepogrešljiv instrument v simfoničnih in pihalnih orkestrih ter drugih glasbenih sestavah.

Primerna starost za učenje roga je odvisna od sposobnosti posameznika. Šolanje na nižji glasbeni šoli traja 4 oz. 6 let, možnost vključitve v Otroški pihalni orkester, kasneje v Mladinski pihalni orkester in simfonični orkester glasbene šole.

Trobenta

Trobenta je najbolj vreščavo in briljantno glasbilo v orkestru. Do splošne uporabe ventilov na začetku 19. stoletja, so trobente uporabljali za signalne klice. Današnja trobenta ima tri ventile, na katere se pritiska s prsti desne roke. Trobente so lahko različno uglašene, največ pa je v rabi B trobenta. Ima kotlast ustnik in igra najvišje od vseh trobil.

Primerna starost za učenje trobente je odvisna od sposobnosti posameznika. Šolanje na nižji glasbeni šoli traja 4 do 6 let. Možnost vključitve v Otroški pihalni orkester, kasneje v Mladinski pihalni orkester in simfonični orkester glasbene šole.

Tuba

Tuba je najnižje in hkrati največje trobilo in je bas med trobili v orkestru. Razvila se je razmeroma pozno, v 19. stoletju. Ima 3 ali 4 ventile, na katere se igra z desno roko, velik kotlast ustnik in širok odmevnik. Dolžina cevi je približno 6 metrov. Glede na velikost se za učenje tube odloča malo otrok, zato je v orkestru iskan instrument.

Šolanje traja 4 oz. 6 let, primerna starost je za začetek igranja odvisna sposobnosti in moči posameznika.

Možnost vključitve v Otroški pihalni orkester, Mladinski pihalni orkester in simfonični orkester GŠ.

Tenorska tuba spada v družino tub. Po velikosti je manjša, z manjšo menzuro cevi. Ima 3 ali 4 ventile na katere se igra z desno roko. Uglašena je v B oz. C in igra višje od tube. Tenorsko tubo srečamo predvsem v pihalnih orkestrih in različnih skupinah, ustnik je manjši od tube in je podoben ustniku za pozavno.

Šolanje traja 4 ali 6 let, ker je instrument manjši od tube, lahko nanj igrajo tudi manjši učenci . Možnost vključitve v Otroški pihalni orkester, kasneje v Mladinski pihalni orkester.

Učitelj

Drago Peterlin, Trobila

ponedeljek, 16.30 – 17.00

Kategorije: